IoT

SERINUS Technology er et Internet of Things-selskap. Dette betyr at vi jobber med å koble forskjellige data fra sensorer til presentasjon via en enkel webportal eller implementert i eksisterende systemer.

Property owners and managers on the acquisition and operation

Control actual performance in relation to planned performance, thereby also service level and agreements related to the building

Property Agents and managers of offices and commercial buildings

 • Differentiate premises, locations, sales prices and rental rates based on proven performance i.e. indoor environmental quality
 • Lower operating costs related to energy
 • Increase building and space value due to reduction in cost

Building maintenance and management contractors

 • Lower cost through centralised surveillance and control of indoor environmental quality and building usage
 • Lower cost and improved control through centralised surveillance of HVAC systems and related technical installations
 • Improved control through realtime continuous data analysis
 • Proactive and targeted maintenance through prognostication and early warnings.

Owners and users of purpose buildings

 • Improve indoor environmental quality and working environment
 • Improve user satisfaction
 • Targeted maintenance based on objective measurements and conditions
 • Lower operating costs related to energy
 • Maximize investments and values by improved control of existing infrastructure and operating systems
 • Defer HVAC upgrades

Builders / contractors / builders during the planning and construction

Use experiences from actual measurements of performance in relation to the properties of materials and components in existing buildings, integrated BIM, better planning and execution of new buildings

Non-biased Building Audit Services, «Audited» energy accounts
o Independent control of energy consumption and profile over a (limited) period of time

Flexible trading of available energy (Thermal capacity)
o Use of available data to establish an optimal energy usage pattern – source, usage, time – within and between buildings
o Prediction of energy usage
o Smart Neighbourhoods and Smart City

Energy and Climate Optimization Services
o Measuring indoor climate against energy consumption and use in order to optimize both
o Documented energy and IEQ performance levels
o Long term service agreements

Centralised building management
o Remote realtime surveillance of buildings

SLA monitoring between building owner and tenant
o “Health check” of a building’s indoor climate performance and energy consumption on order to control and revise established Service Level Agreements

Om SERINUS.

SERINUS Technology har sitt utspring i et forsknings- og utviklingsprosjekt på Høyskolen i Østfold, i samarbeid med Statsbygg og NCE Smart Energy. Målet i prosjektet er å forbedre inneklimaet for elever og lærere, samtidig som energiforbruket reduseres.
Inneklima

Ved bruk av batteridrevne, trådløse sensorer måler vi temperatur, CO2, luftfuktighet, lysstyrke, lydstyrke og bevegelse i bygg, rom for rom. Dataene presenteres live i et dashbord og kan også hentes frem i historisk perspektiv.

Energi

Økt kunnskap om faktiske forhold i rommet gir bedre grunnlag for styring av varme, ventilasjon og nedkjøling. Ved smartere styring kan man redusere energiforbruk og effekttopper, og få mer forutsigbare utgifter.

Målrettede tiltak

Hent ut rapporter, og avdekk behov for små eller større forbedringstiltak. Målrettede tiltak basert på avklarte behov gir løsninger som er både effektive og kostnadsbesparende.

60 % av byggene vi kommer til å ha om 30 år finnes allerede i dag-
90 % av alle kostnader i byggets levetid er knyttet til drift, bruk, endringer og rehabilitering-
40 % av verdens energiforbruk er knyttet til eksisterende bygningsmasse-
SERINUS Technology Icons7

Mengden COi luften måles i ppm. Nivåer over 1 000 ppm er av norsk folkehelseinstitutt å betrakte som en indikasjon på at luften ikke skiftes ut raskt nok i forhold til antall mennesker i rommet. For høyt CO2-nivå reduserer arbeidsevnen.

SERINUS Technology Icons2

Innetemperaturen er kanskje den faktoren som først gir oss en indikasjon på hvordan vi opplever inneklimaet. Subjektive oppfatninger varierer, men med en objektiv måling kan man holde temperaturen korrekt til en hver tid.

SERINUS Technology Icons6

Avklar hvilke støykilder som finnes i bygget, både fra omgivelsene og installerte anlegg. Dette burde ikke overstige 30 dB. Se også hvilke avviksmønstre enkelte rom har for å avgjøre hvor støyisolerende elementer bør vurderes.

Inneklima måling
SERINUS Technology Icons9

Ved å måle og registrere bevegelse i bygningen kan du enkelt få oversikt over bruksbelastningen på hvert enkelt rom. Dette gir grunnlag for å disponere rombruk etter inneklimascore og energiforbruk, for en mer energieffektiv løsning.

SERINUS Technology Icons18

Lysstyrken i rommet er avgjørende for innendørs trivsel. Utilstrekkelig belysning gjør det mer anstrengende å lese og arbeide, og mange opplever å bli trøtte dersom rommet er for mørkt. Behovet for arbeidslys øker med alderen.

SERINUS Technology Icons3

Høy luftfuktighet kan gi en tidlig indikasjon på mulige fuktproblemer som mugg eller råte. På den annen side kan for tørr luft være ubehagelig for brukerne av bygget. Ved å logge utviklingen og se endringsmønster kan man agere på problematisk fuktutvikling og opprettholde et behagelig inneklima.

Hva får du med SERINUS?

Et system som måler forholdene i rommet der brukerne befinner seg. Et system helt uavhengig av byggets tekniske utforming, SD-anlegg og ventilasjonssystemer. Et system med åpent API, så data enkelt kan eksporteres og brukes med andre systemer og løsninger.
Nåtidsverdier

Gir deg sanntidsmålinger fra alle rom til enhver tid, og dermed mulighet til å redusere energiforbruket uten at det påvirker inneklimakvaliteten, justert for treghet både i bygget og i anleggene. Få varslinger ved avvik, eller der enkelte rom er på vei til å gå utenfor forhåndsdefinerte min-/maksverdier.

Historiske data

Erstatt subjektive oppfatninger med objektive målinger: Oppdag problemer, dokumenter behovet for tiltak og følg opp effekten av tiltakene umiddelbart. Se når hvert enkelt rom er i bruk og få oversikt over bruksbelastning og bruksmønster.

Tidsbesparende

Med sensorer oppe overalt, til enhver tid, har du alltid oversikt over inneklimaet og sparer mye tid på å innhente data.

Tilgang

Få tilgang til dataene, fra hvor som helst, via enkelt grensesnitt i web-leseren. Eller eksporter dataene til eksisterende systemer.

Dokumentasjon

Hent ut ferdigstilte rapporter for hele bygg, soner eller rom for rom. Se utvikling over tid, og mål effekt av tiltak.

Kom i gang!

Hele systemet leveres, klart for bruk, innen tre måneder fra bestilling. Ta kontakt for spesifiserte løsningsforslag!

Bedre klima inne og ute.
Et godt klima

Vi jobber for at hverdagen skal bli best mulig i de byggene vi bruker hver dag; et godt inneklima er avgjørende for trivselen i både skoler, barnehager, kontorer og omsorgsbygg – for å nevne noen. Ved å levere presise målinger av tilstanden i byggene, legger vi grunnlaget for at dere kan styre anleggene deres enda bedre enn i dag. Smart bygningsdrift for effektiv energiutnyttelse er et av de mange viktige skrittene mot å løse klimautfordringene vi alle står overfor.

Kontakt oss.

Ring oss på 481 02 185, eller bruk vårt kontaktskjema:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding